English version
Wetenschappelijk onderzoek voor een veiliger verkeer

25/8/2016

4 oktober 2016: Kenniscafé CROW, VVN en SWOV
Sociale aanpak 30 km/uur-wegen

 

Kom naar het kenniscafé Sociale aanpak 30 km/uur-wegen dat op 4 oktober 2016 georganiseerd wordt door SWOV, CROW en Veilig Verkeer Nederland. Dit kenniscafé gaat over de handhaving van de 30 km/uur-weg en stelt de vraag of dit ook van onderaf aangepakt kan worden. Meer

Nieuws

 

Veiliger fietsen voor 65-plus

 

ETSC:'Minder handhaving mede oorzaak stagnerende vooruitgang verkeersveiligheid in Europa.'

 

Maak op 21 september kennis met EDWARD

 

SWOV-onderzoek naar het Oxboard

 

25 mei 2016: Prevent crashes, reduce injuries, save lives

 

SafetyCube Workshop over ernstig verkeersgewonden; Den Haag, 24 mei 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact