How is the number of road deaths distributed across different road types?

Answer

For the number of road deaths on different types of roads, we have to rely on police registration which the Directorate of Public Works and Water Management processes in its database ‘Registered Crashes in the Netherlands’ (BRON in Dutch) on behalf of the Ministry of Infrastructure and Water Management. Of the 610 road deaths in 2020, 515 were registered in BRON and 95 were only registered by Statistics Netherlands. This implies that for 16% of the crashes in 2020 – the proportion that was registered by Statistics Netherlands only – we do not know where the crash occurred. In addition, for 3% of the road deaths registered in BRON we do not know either whether the related crash occurred in or outside the urban area (see Figure 6) and for 2% of the road deaths we do not know which speed limit was valid on the road where the crash occurred (see Figure 7).

Of the road deaths in the police register (BRON) 59% occurred outside the urban area (50% of the overall number of deaths). The remaining 37% (31% of all deaths) occurred in the urban area. The percentages are shown in Figure 6.

Figure 6. Road deaths 2020, in and outside the urban area. Sources: IenW , (BRON) , Statistics Netherlands, adapted by SWOV.

Figure 7 shows the number of road deaths according to speed limits. The largest number of road deaths occurs on 50km/h and 80km/h roads (on both road types, 23% of the overall number of deaths; this is 28% of the deaths registered in BRON). On 60km/h roads, the number of deaths is also substantial, viz. 17% of the road deaths (20% of the deaths in BRON). On roads with a speed limit of 100, 120 or 130 km/h, the percentage amounts to 9% (11% in BRON). On 30km/h roads the percentage is similar (overall 8%, 9% in BRON).

In 2020, 55% of the actual number of fatal crashes occurred on road sections and 30% at intersections (see Figure 8; 65% and 35% of the police registered numbers in BRON).

Figure 7. Road deaths in 2020, by speed limit. Sources: IenW , (BRON) , Statistics Netherlands, adapted by SWOV.

Figure 8. Road deaths 2020, by road section and intersection. Sources: IenW , (BRON) , Statistics Netherlands, adapted by SWOV.

Figure 9 shows the 2020 road deaths according to road authority. The largest number of road deaths occurs on municipal roads (52% of the overall number, 61% of the numbers registered in BRON), followed by regional roads (21% of the overall number and 25% registered in BRON) and national roads (10% of the overall number and 11% registered in BRON). The smallest number of road deaths occur on roads managed by the remaining road authorities, such as water authorities (2% of the overall number, 3% registered in BRON). These shares not only reflect the degree of hazard on these roads, but also and particularly the number of roads and the amount of traffic on these roads.

Figure 9. Road deaths 2020, by road authority. Sources: IenW , (BRON) , Statistics Netherlands, adapted by SWOV.

Answer

Als we willen weten hoeveel verkeersdoden er vallen op verschillende soorten wegen, zijn we aangewezen op de verkeersongevallenregistratie door de politie. Rijkswaterstaat verwerkt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze registratie tot het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON). Van de 582 verkeersdoden in 2021 volgens de Statistiek Verkeersdoden zijn er 508 in BRON geregistreerd. Dat betekent dat we van 13% van de ongevallen in 2021 – het deel dat alleen in de Statistiek Verkeersdoden is geregistreerd – niet weten waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Daarnaast geldt ook voor 3% van de doden die wel in BRON te vinden zijn, dat we niet weten of het ongeval waaraan ze overleden zijn binnen of buiten de bebouwde kom heeft plaatsgevonden (zie Afbeelding 5); van 3% van de gevallen weten we niet welke snelheidslimiet er gold op de weg waar het ongeval gebeurde (zie Afbeelding 6). 

Van de verkeersdoden in BRON is 56% buiten de bebouwde kom gevallen (49% van het totaal aantal doden). De overige 40% (35% van alle doden) viel in ongevallen binnen de bebouwde kom. Dit is afgebeeld in Afbeelding 5

Afbeelding
Afbeelding 5. Verkeersdoden 2021 naar binnen en buiten de bebouwde kom. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 6 toont de doden naar snelheidslimiet. Hier is te zien dat op 50km/uur-wegen en op 80km/uur-wegen het grootste aandeel verkeersdoden valt (respectievelijk 26% en 23% van het totale aantal doden; dit is respectievelijk 30% en 26% van de in BRON geregistreerde doden). Ook op 60km/uur-wegen valt een aanzienlijk deel, namelijk 16% van de verkeersdoden (19% van de doden in BRON). Op wegen met een snelheidslimiet van 100, 120 of 130 km/uur valt 9% van de doden (10% in BRON). Op 30km/uur-wegen is het aandeel vergelijkbaar (9% in totaal, 11% in BRON). 

Van het werkelijke aantal dodelijke ongevallen in 2021 gebeurde 59% op wegvakken en 29% op kruispunten (zie Afbeelding 7; respectievelijk 67% en 33% van de door de politie geregistreerde aantallen in BRON). 

Afbeelding
Afbeelding 6. Verkeersdoden 2021 naar snelheidslimiet; alleen de limieten met meer dan 2 doden zijn afgebeeld. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.
Afbeelding
Afbeelding 7. Verkeersdoden 2021 naar wegvak en kruispunt. Bronnen: IenW (BRON), CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.

Afbeelding 8 toont de verkeersdoden 2021 in ongevallen naar wegbeheerder. Het grootste deel van de verkeersdoden in Nederland valt op gemeentelijke wegen (54% van het totaal, 62% van de geregistreerde aantallen in BRON), gevolgd door provinciale wegen (20% totaal en 23% in BRON) en wegen van het Rijk (9% totaal en 10% in BRON). De minste doden gebeuren op wegen van overige wegbeheerders zoals waterschappen (4% totaal, 5% in BRON). Deze cijfers reflecteren niet alleen de mate van gevaar op deze wegen, maar vooral ook de hoeveelheid wegen en verkeer over deze wegen.

Afbeelding
Afbeelding 8. Verkeersdoden 2021 naar wegbeheerder. Bronnen: IenW (BRON) CBS (Statistiek Verkeersdoden), bewerking SWOV.