What are important safety principles for cycling infrastructure?

Answer

Road sections

If motorized traffic should be able to flow and travel at high speed, such as on the road sections of distributor roads, there must be a physical separation between the motorized traffic and cyclists. This can best be achieved by separate cycle paths. In the construction of bicycle facilities it is important to ensure that no conflicts may arise between parking vehicles (manoeuvers, car doors being opened and disembarking passengers) and passing cyclists. Crashes occur relatively more frequently on a two-way cycle path than on a one-way cycle path [10]. The width of the cycle path, the quality of the road surface, and the presence of bollards and other obstacles are other factors that influence the safety of bicycle facilities (see also SWOV Fact sheet Cyclists).

Intersections

At intersections cyclists mix with car traffic and travel speeds of motorized traffic should therefore be lower than on the connecting road sections. When roundabouts have been applied the speeds driven are automatically quite low (see also SWOV Fact sheet Roundabouts). At other types of intersections a lower speed must be enforced by speed-reducing measures such as speed humps just before the intersection or a raised intersection (plateau). At intersections raised crossing facilities for cyclists are the best option. At intersections with busy roads a traffic island makes it safer for cyclists to cross the road.

The CROW publication Design manual for bicycle traffic [11] provides more information on this topic.

Answer

Fietsers kunnen gebruikmaken van solitaire fiets-/bromfietspaden, erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen, en van kruispunten tussen deze wegtypen. Hieronder staan veiligheidsprincipes voor fietspaden, wegvakken en kruispunten. Zie voor meer informatie over het ontwerp van fietsvoorzieningen de Ontwerpwijzer fietsverkeer [10] en de geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden en de richtlijnen voor markering op fietspaden [11] [12]. Voor meer informatie over voorzieningen voor fietsers, zie ook de SWOV-factsheet Infrastructuur voor voetgangers en fietsers.

Ook op routeniveau zijn veiligheidsprincipes gedefinieerd. SWOV heeft in 2022 zeven kenmerken voor de veiligheid van fietsroutes voorgesteld [13]. Deze kenmerken zijn gericht op het minimaliseren van blootstelling aan verkeersonveiligheid en het vermijden van conflicten met gemotoriseerd verkeer.

Fietspaden

Het Kennisnetwerk SPV heeft risico-indicatoren opgesteld voor veilige fietspaden. Daarin staan de volgende ontwerpprincipes [14]:

  1. geen obstakels;
  2. goede visuele geleiding, bijvoorbeeld door kantmarkering;
  3. voldoende breed;
  4. verharding is vlak, stroef, heel en schoon;
  5. vergevingsgezinde rand;
  6. vergevingsgezinde berm.

Wegvakken

Op de wegvakken van gebiedsontsluitingswegen heeft het gemotoriseerd verkeer een hoge rijsnelheid en moet het kunnen stromen. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt moet er een fysieke scheiding, in de vorm van een vrijliggend fietspad, zijn tussen dit gemotoriseerde verkeer en fietsers. Bij de aanleg van fietsvoorzieningen langs wegvakken is het belangrijk dat er geen conflicten kunnen ontstaan tussen parkerende voertuigen (manoeuvres, openslaande deuren en uitstappende inzittenden) en passerende fietsers.

Kruispunten

Op kruispunten mengen fietsers met het autoverkeer. Daar moeten de rijsnelheden van het gemotoriseerde verkeer dus lager liggen dan op de aansluitende wegvakken. Op rotondes ligt de rijsnelheid al vanzelf vrij laag (zie ook de SWOV-factsheet Rotondes en andere kruispunten). Bij andere kruispuntvormen kan een lagere snelheid worden afgedwongen door snelheidsremmende maatregelen, zoals verkeersdrempels vlak voor het kruispunt of een verhoogd kruispuntvlak (plateau). Daarnaast is het veiliger als het fietspad bij het kruispunt op 2 tot 5 meter van de rijbaan ligt, wat ook wordt aangeduid als het ‘uitbuigen’ van het fietspad [15] [16] [17] [18]. Op drukke wegen zorgt een middengeleider ervoor dat fietsers de weg veiliger kunnen oversteken. Bij kruispunten gebeuren naar verhouding meer ongevallen op een tweerichtingsfietspad dan op een eenrichtingsfietspad [19].

Op kruispunten waar grote groepen fietsers linksaf willen slaan, moeten fietsers vaak twee keer wachten, wat roodlichtnegatie in de hand werkt. Om dit te verminderen, kunnen maatregelen zoals drukknoppen met een wachtsignaal, wachttijdvoorspellers (mits goed toegepast) en vierrichtingsgroen worden toegepast [20].

Part of fact sheet

Principles for safe road design

This fact sheet is currently being updated. You will find a new version here shortly.

Deze factsheet gebruiken?