Effect van ‘Van rijles naar rijonderwijs’ op ongevalsrisico van jonge automobilisten

Notitie naar aanleiding van advies commissie-Roemer
Author(s)
Vlakveld, W.P.
Year

Deze notitie beschrijft welke bijdrage de implementatie van het advies van de commissie-Roemer levert aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Dat advies, getiteld Van rijles naar rijonderwijs, is opgesteld met als doel de kwaliteit van de autorijscholenbranche te verbeteren. In dat kader gaat het ook in op de rijopleiding en het rijexamen.

In het advies wordt onder andere aanbevolen een nationaal leerplan te ontwikkelen en de opleiding in fasen of modules op te bouwen. Dergelijke wijzigingen in de rijopleiding hebben naar verwachting geen effect op het ongevalsrisico van jonge automobilisten.

Voor het verlagen van het ongevalsrisico van jonge automobilisten is het vooral van belang dat ze

  1. ervaring opdoen in (relatief) veilige omstandigheden,
  2. getraind zijn in het herkennen van gevaren, en
  3. in brede zin zich leren te weren tegen de verleidingen van risicogedrag.

Dit kan worden bereikt met een combinatie van begeleid rijden, gevaarherkenningstraining in de rijopleiding, en de introductie van weerbaarheidstraining in het middelbaar onderwijs.

Report number
R-2021-28
Pages
18
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.