Ervaringen met licht elektrische voertuigen in Europa. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Author(s)
Smit, C. Münzel, K. Hair, S. de Bor, R. van den & Larco, N.
Year
Abstract

In stedelijk gebied vinden veel ontwikkelingen plaats op gebied van mobiliteit. Naast de verdichting van de steden, met een groei van mobiliteit tot gevolg, doen ook nieuwe modaliteiten hun intrede. Voor de korte afstanden wordt steeds meer gebruik gemaakt van micromodaliteiten, ook wel ‘licht elektrische voertuigen’ (LEV’s) genoemd. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan one-wheelers, elektrische skateboards, Segways en elektrische steps. Deze modaliteiten zouden in de toekomst een belangrijke rol in de mobiliteit kunnen spelen. In het buitenland blijkt de introductie van LEV’s echter niet zonder slag of stoot te gaan. De wens is om daarvan te leren. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom onderzocht welke voertuigen op Nederland afkomen en hoe de toelating en het beleid zijn vormgegeven in (voornamelijk Europese) landen. (Author/publisher)

Request publication

2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Publication

Library number
20210600 ST [electronic version only]
Source

Den Haag, TNO, 2020, 83 p., ref.; TNO Rapport TNO 2020 R10704

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.