Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?

Author(s)
Weijermars, W.; Aarts, L.
Year

Achtergrond: Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid.

Doel: Beschrijven van de ontwikkeling, kern en uitwerking van proactief verkeersveiligheidsbeleid en een eerste aanzet bieden voor lessen voor de psychiatrie.

Resultaten: Bij proactief verkeersveiligheidsbeleid neemt men de mens als uitgangspunt: mensen zijn fysiek kwetsbaar, ze maken fouten en houden zich niet altijd aan de regels. In een Duurzaam Veilig ontworpen verkeerssysteem leiden deze kenmerken niet tot ongevallen of wordt tenminste ernstig letsel voorkomen.

Conclusie: Elementen uit proactief verkeersveiligheidsbeleid, zoals ‘safety by design’, risicoreductie en blootstellingsreductie en samenwerking met andere terreinen bieden wellicht inspiratie voor proactieve psychiatrie.

Pages
103-106
Published in
Tijdschrift voor Psychiatrie
63 (2)

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.