Verkeersveiligheid: van onderzoek naar realisatie

Overzicht van aanbevelingen uit recente SWOV-rapportages die nog niet tot uitvoering en/of voorbereiding zijn gekomen maar nog steeds actueel zijn
Author(s)
SWOV
Year
De SWOV brengt per jaar vele tientallen publicaties uit met suggesties voor maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid. Sommige van die aanbevelingen zijn gebaseerd op door de SWOV verricht onderzoek, andere op ongevallenanalyses en/of literatuuronderzoek. Deze notitie geeft een overzicht van aanbevelingen door de SWOV die nog niet tot uitvoering en/of voorbereiding zijn gekomen in het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid, maar nog steeds actueel zijn. Het overzicht is gebaseerd op publicaties sinds 1994, en is thematisch ingedeeld rondom ‘voertuigen' en ‘gedrag van verkeersdeelnemers'.
Report number
D-2000-2
Pages
17 blz.
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.