Verkeersveiligheidsvergelijker – augustus 2021

Verantwoording van keuzen
Author(s)
Bax, C.A.; Mons, C.; Vliet, A.J. van; Klinkenberg, A.; Vliet, A. van
Year

De Verkeersveiligheidsvergelijker is een webtool waarmee gemeenten kunnen bekijken hoe verkeersveilig zij zijn ten opzichte van andere gemeenten. Dit rapport geeft informatie over welke indicatoren idealiter meegenomen worden in een benchmark (vergelijking) en welke op grond van beschikbare data in de praktijk meegenomen worden. De herkomst van de data en de eventuele beperkingen van de Vergelijker komen ook aan bod. Dit rapport is de nieuwe update van het oorspronkelijke achtergrondrapport uit 2018.

De Verkeersveiligheidsvergelijker is een initiatief van Fietsersbond, SWOV en VVN en bestaat uit een online-instrument en enkele achtergrondrapporten.

Report number
R-2021-15
Pages
25
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.