Wanneer zijn wegen en fietspaden ‘voldoende veilig’?

Op weg naar een definitie voor bruikbare risico-indicatoren
Author(s)
SWOV; CROW
Year
Report number
Factsheet KN SPV 2020-8
Pages
14
Publisher
Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid, Utrecht

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.