Wat betekent het rapport 'Young drivers: the road to safety' voor Nederland?

Nederlandstalige samenvatting van het OECD/CEMT-rapport met een voorwoord van de SWOV
Author(s)
SWOV
Year
In september 2006 verscheen het rapport Young drivers: the road to safety door het Joint Transport Research Centre van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) en de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT). Het geeft een uitgebreid overzicht van de kennis en ontwikkelingen op het gebied van de verkeersveiligheid van jonge automobilisten. Het rapport dat voor u ligt bevat de Nederlandstalige samenvatting met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit dit OECD/CEMT-rapport op hoofdlijnen. Tevens bevat het een voorwoord waarin de SWOV ingaat op de betekenis daarvan voor Nederland.
Report number
R-2006-9
Pages
viii + 19
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.