Zoeken naar veilige afstand tussen parkeervakken langs de weg en kruispunten

Eerste SWOV-analyse van de relatie parkeervakken langs de weg en fietsongevallen nabij kruispunten van GOW met ETW
Author(s)
Petegem, J.H. van; Uijtdewilligen, T.; Schermers, G.
Year

Gebiedsontsluitingswegen met parkeervakken erlangs gaan samen met een grotere kans op fietsongevallen, ongeacht het type fietsvoorziening op die GOW. Maar hoe zit dat bij kruispunten op deze wegen? Hoe meer afstand tussen parkeervakken en kruispunt, hoe veiliger voor fietsers, zo blijkt uit recent SWOV-onderzoek.

Pages
36-37
Published in
Verkeerskunde
73 (3)

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.