3204 documents found.

Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Hoofdafdeling BG
Published: | Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde DVK
Published: | Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS Voorburg/Heerlen
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
Published: | Centraal Bureau voor de Statistiek CBS
Published: | Balke, K.N. Fitzpatrick, K. & Lienau, T.K.