Nationaal Verkeerskundecongres

Datum
-

Op 2 en 3 novembers 2022 vindt het Nationaal Verkeerskundecongres (NVC) plaats in Groningen. Het NVC is bedoeld voor verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals. Vakgenoten die veelal werkzaam zijn bij gemeenten, provincies & vervoerregio’s, kennisinstellingen & onderwijs en adviesbureaus.

Rob Eenink, adjunct directeur van SWOV, zit in de 'Raad van Advies' van het Nationaal Verkeerskundecongres.

Onderwerp van het congres is 'De toekomst van mobiliteit':

Onze mobiliteit is altijd in beweging. Van paard en wagen naar de vliegende auto en de hyperloop – maar ook van dagelijks tientallen kilometers forenzen naar lopen, naar je thuiswerkplek of de bakker om de hoek. Hoe we onze steden en dorpen inrichten bepaalt hoe ons mobiliteitssysteem kan en moet functioneren. Iedereen elektrisch – of dat nu om een eigen auto of een deelsysteem gaat – betekent ook een andere toekomst voor ons energienetwerk. De keuzes die we vandaag maken, bepalen hoe onze steden, dorpen, onze snelwegen, onze reisbewegingen en ons dagelijks leven eruit zal zien. Kijk en denk je mee, naar een hoopvolle toekomst?

Papers

Het is mogelijk om een paper in te dienen voor het congres. Deadline is 31 mei 2022. Meer informatie hierover vind u op nationaalverkeerskundecongres.nl.