Van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma, tips uit de praktijk

Datum

Wil je als gemeente- of provincieambtenaar in gesprek met collega's van medeoverheden en leren over hoe zij de vertaling hebben gemaakt van risicoanalyse naar uitvoeringsprogramma? Wat de ervaringen zijn met het stellen van doelen, het prioriteren van maatregelen en het regelen van budget? Meld je dan aan voor de gratis Kennisnetwerk SPV bijeenkomst op 24 mei in congreslocatie Antropia te Driebergen, voor een ochtend vol kennisuitwisseling en inspiratie.

Provincies en gemeenten hebben de afgelopen tijd risicoanalyses opgesteld voor hun verkeersveiligheidsbeleid. Nog niet iedere overheid is daarmee klaar, terwijl die risicoanalyse wel als voorwaarde geldt voor een subsidieaanvraag deze zomer in het kader van de tweede tranche Investeringsimpuls. De vertaling van deze analyse naar een uitvoeringsagenda/-programma roept vaak nog vragen op. Daarnaast is de planning dat alle overheden aan het einde van dit jaar een uitvoeringsprogramma hebben. Kortom, alle reden om opnieuw aandacht te vragen voor deze twee instrumenten. Het Kennisnetwerk SPV vertelt wat ze hebben geleerd bij het meedenken om tot een plan te komen, ze brengen je in contact met overheden die hun ervaringen delen, en gaan in gesprek om met elkaar te leren.

Programma

09:30 - Plenair deel: opening door dagvoorzitter Eric de Kievit, Kennisnetwerk SPV/CROW
09:40 - Wat is nou een goede risicoanalyse en een goed uitvoeringsprogramma? (Gert Jan Wijlhuizen, Kennisnetwerk SPV/SWOV)
10:00 - Deelsessies (deze worden twee keer gehouden):

 • Wat en hoe van risicoanalyses gekoppeld aan databronnen
  Welke bronnen combineer je? Wat doe je met aanvullende databronnen zoals die van buurtmeldingen over subjectieve verkeersonveiligheid?
  Met medewerking van Sander Kunst, gemeente Schagen en Gerrit Schenk, gemeente Urk.
 • Koppeling analyse en maatregelen opstellen
  Praktijkvoorbeelden van hoe je je analyse vertaalt naar subdoelen en maatregelen. 
  Met medewerking van Wouter Peters, gemeente Beverwijk en Laurens Torbijn, gemeente Ridderkerk.
 • Prioriteren van maatregelen / integraliteit van beleid
  Hoe bed je je analyse goed in in een breder plan zoals een GVVP? Welke uitgangspunten kun je nemen bij het prioriteren van je maatregelen?
  Met medewerking van Michiel van Esch en Bas Hendriksen, gemeente Zeist en Maarten Minkjan, gemeente Hardenberg.
 • Financieringsstrategie 
  Welke mogelijkheden kan een provincie bieden aan haar gemeenten als het gaat om het combineren van financieringsstromen? En welke wegen bewandel je als kleine gemeente om financiering zeker te stellen?
  Met medewerking van de Anco Verstraaten, provincie Utrecht en John van der Kolk, gemeente Olst-Wijhe.

10:45 - Pauze
11:00 - Deelsessies tweede ronde
11:45 - Plenaire terugkoppeling: wat zijn de lessen? Wat is de kennisbehoefte? Wat wordt het vervolg?
Met medewerking van Geertje Hegeman, afdelingshoofd Verkeersveiligheid, ministerie van IenW.
12:30 - Netwerklunch, tot 13.30 uur

Aanmelden en praktijkcases inbrengen kan op kennisnetwerkspv.nl »