Prof. dr. ir. Nicole van Nes is hoofd van de afdeling ‘Interactie met Zelfrijdende Voertuigen’ en coördineert het onderzoek naar veiligheid in de transitie naar de autonome auto.  Nicole is coördinator van het Europese project MEDIATOR, dat zich richt op een optimale afstemming tussen de menselijke bestuurder en (deels) autonome voertuigsystemen. Ze heeft ook veel ervaring met Naturalistic Driving-onderzoek en was coördinator van de grootschalige Europese Naturalistic Driving-studie UDRIVE.

Nicole is deeltijdhoogleraar 'Human Centered Design for Smart Mobility' bij de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft. In 2016 was Nicole gastonderzoeker bij de Australian Road Research Board in Sydney en in 2008-2009 bij Monash University Accident Research Centre (MUARC) in Melbourne.

Nicole heeft Industrieel Ontwerpen gestudeerd aan de TU Delft en is gepromoveerd op Duurzame Productontwikkeling in de Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 

nvn.jpg

Contact

Afdeling:
Interactie met zelfrijdende voertuigen
Tel. nr.:
070 3173 333
E-mail: