Dr. Ragnhild Davidse is hoofd van de afdeling ‘Gedrag in het Verkeer’ en coördineert het onderzoek naar het gedrag en de fysieke en mentale gesteldheid van verkeersdeelnemers.
Ir. Rob Decae is specialist op het gebied van dataverwerking, data-analyse, ETL-processen en modelbouw. 
Dr. ir. Atze Dijkstra is gespecialiseerd in veiligheidsaspecten van wegcategorisering, van de inrichting van verblijfsgebieden en van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen.
Dr. Michelle Doumen doet onderzoek naar de rijgeschiktheid van ouderen met beginnende dementie, gedrag in het verkeer, jonge automobilisten en waarneming in het verkeer.
Kirsten van Duijvenvoorde, BASc, is als ongevallenonderzoeker verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.
Ir. Rob Eenink is adjunct-directeur en hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering. Daarnaast is hij voorzitter van de internationale netwerkorganisatie FERSI.
Sarah Gebhard, MSc, is onderzoeker op het gebied van wegontwerp en verkeersveiligheid en werkzaam bij de afdeling ‘Infrastructuur en Verkeer’.
Dr. Maartje de Goede is specialist op het gebied van menselijk gedrag en verkeersveiligheid.
Dr. Charles Goldenbeld doet onderzoek op het terrein van verkeersgedrag, verkeershandhaving, voorlichting en campagnes.
Zarina Hettema, Bachelor of Built Environment, is als verkeerskundige verbonden aan het SWOV-team voor diepteonderzoek naar verkeersongevallen.