Hoe gevaarlijk is fietsen zonder goede verlichting?

Antwoord

Schattingen op basis van geregistreerde letselongevallen in de periode 2002-2010 geven een indicatie dat fietsverlichting effect heeft. Een regressieanalyse laat zien dat het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval met circa 17% afneemt met een werkende voor- en achterverlichting. De onderzoekers stellen echter dat de onzekerheid in de uitkomst te groot is voor een betrouwbare schatting van de grootte van het effect. Ook is er geen rekening gehouden met de kwaliteit van de fietsverlichting (resultaten hebben dus betrekking op fietsverlichting zoals die in deze jaren gebruikelijk was) [32].

Wel staat vast dat de kans op een ongeval bij fietsen in het donker groter is dan bij licht [3] [33]. Als men corrigeert voor de afgelegde afstand, dan blijkt dat het risico om als fietser ernstig gewond te raken bij een ongeval het hoogst is in het donker ’s ochtends vroeg (na middernacht en tot de ochtendschemer). Naast slechtere zichtbaarheid draagt ook alcoholgebruik bij aan het hogere risico in het donker.

Zie ook de gearchiveerde SWOV-factsheet Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker?

In de winter van 2012/2013 voerde gemiddeld 61% van de fietsers voor- en achterlicht tijdens de ochtendspits en in de vroege avond [34]. In uitgaansgebieden en tijdens uitgaansuren was dit gemiddeld 41% in de zomer van 2015 [35]. Vanwege verschillen in de opzet van de studies (observatietijden, locaties) zijn de resultaten niet met elkaar te vergelijken. De verschillen zeggen dus niets over eventuele ontwikkelingen over de tijd.