Hoe gevaarlijk is rijden onder invloed op de fiets?

Antwoord

De ongevalskans van fietsers neemt toe naarmate hun bloedalcoholgehalte (BAG) stijgt. Een fietser met een BAG van meer dan 2 g/l (2 promille) heeft bijvoorbeeld een bijna zestig keer zo groot risico om gewond te raken bij een ongeval als een nuchtere fietser (Olkkonen & Honkanen, 1990, geciteerd in [23]). Voor fietsers in Nederland geldt, net als voor autobestuurders, de standaardlimiet van 0,5 g/l (0,5 promille). Het aantal fietsende jongeren (15-29 jaar) dat in weekendnachten na een ongeval zonder gemotoriseerd verkeer in het ziekenhuis wordt opgenomen stijgt al enkele decennia; in 2014 was bij de helft van hen alcohol in het spel [23].

Op ‘stapavonden’ in november 2013 bleek gemiddeld 42% van de geteste fietsers in het uitgaansgebied wettelijk gezien onder invloed van alcohol te zijn (BAG > 0,5 g/l). Deze alcoholmetingen werden gehouden onder fietsers in het centrum van Den Haag en Groningen op een donderdag- en zaterdagavond en -nacht (17:00-08:00 uur). Het percentage fietsers onder invloed liep op naarmate de avond vorderde: aan het begin van de avond had geen van de fietsers een BAG boven de wettelijke limiet, na één uur ’s nachts had 68% van de fietsers een BAG boven de 0,5 g/l en na vijf uur in de ochtend gold dit voor meer dan 80% van de geteste fietsers [23].