Hoe gevaarlijk is smartphonegebruik op de fiets?

Antwoord

Het is aannemelijk dat afleiding door het gebruik van mobiele telefoons op de fiets het risico op een ongeval verhoogt. Doordat fietsers op het telefoonscherm kijken, hebben ze hun ogen niet op de weg en doordat ze met oor- of koptelefoon naar muziek luisteren, horen ze het andere verkeer niet of minder goed aankomen. Ook kan telefoongebruik ertoe leiden dat fietsers hun aandacht niet meer bij het verkeer hebben. Onduidelijk is in welke mate compensatiegedrag van fietsers (zoals langzamer fietsen) het risico weer kan verlagen. Hoeveel smartphonegebruik het ongevalsrisico van fietsers uiteindelijk beïnvloedt is moeilijk te zeggen, omdat daar geen recente gegevens over bekend zijn: er is geen (goede) registratie en evenmin is er recentelijk onderzoek gedaan. Twee oudere vragenlijstonderzoeken komen uit op een schatting van 3 à 4% van de fietsongevallen met ‘enig letsel’ waar telefoongebruik aan voorafging en mogelijk een rol heeft gespeeld [26] [27]. Een analyse van apparatuurgebruik in het algemeen (dus ook muziek luisteren) kwam op een schatting van maximaal 9% van de fietsongevallen met 'enig letsel', waarbij apparatuurgebruik mogelijk een rol heeft gespeeld. Voor de leeftijdsgroep (12-34) lag dit percentage hoger: 17-18%. In hoeverre die percentages nu ook gelden, is niet te zeggen.

Uit metingen in Den Haag bleek dat ongeveer 20% van de (snor)fietsers bezig is met zijn of haar mobiel [21]. Metingen in tien verschillende steden in Nederland lieten zien dat van alle 7707 fietsers in het onderzoek 24% apparatuur gebruikte; 17% muziek luisterde, 4% een scherm bediende en 3% aan het bellen was [28]. De Waard et al. [29] vonden dat Nederlandse fietsers in toenemende mate de smartphone gebruiken om te sms’en of te appen in plaats van te telefoneren. Dit is een ongewenste ontwikkeling omdat het typen van tekstberichten het grootste effect heeft op fietsgedrag [27] [29] [30] [31].

Zie ook de SWOV-factsheet Afleiding in het verkeer.