Hoe draagt de algemene periodieke keuring (APK) van voertuigen bij aan verkeersveiligheid?

Antwoord

De APK moet het aandeel auto’s dat met technische gebreken onderweg is, en daarmee het aandeel ongevallen dat door deze gebreken wordt veroorzaakt, verminderen. Er is weinig bekend over het effect van periodieke keuringen op de verkeersveiligheid. Hoewel er schattingen zijn van het aandeel auto-ongevallen waarbij technische gebreken een rol spelen (0,5 tot 24%; [91]), is het effect van periodieke keuringen niet onderzocht.

Tijdens de APK wordt de technische staat van de auto gecontroleerd. Het zwaartepunt van de controle ligt bij verkeersveiligheidsaspecten, zoals een goede werking van de verlichting, remmen, stuurinrichting en banden [6]. Daarnaast wordt gecontroleerd of de milieuverontreiniging door emissies van uitlaatgassen binnen de grenswaarden valt. In het digitale APK-handboek voor personenauto’s staat meer informatie over de te controleren onderdelen.

Wanneer een auto gekeurd moet worden, is in Nederland onder andere afhankelijk van de brandstofsoort. Auto’s die op benzine, alcohol of elektriciteit rijden worden bijvoorbeeld vier jaar na de toelatingsdatum voor het eerst gekeurd. De volgende twee keuringen vinden na twee jaar plaats. Vanaf een leeftijd van acht jaar dient de auto jaarlijks gekeurd te worden (4-2-2-1-schema). Auto’s die (gedeeltelijk) op een andere brandstof rijden, worden al na drie jaar en vervolgens jaarlijks gekeurd (3-1-1-schema). Auto’s van 30 tot 50 jaar worden om het jaar gekeurd (2-2-2 schema) [92]. Auto’s van 50 jaar en ouder zijn vanaf 2021 vrijgesteld van de APK-plicht [93].

Image
FS_Veilige_personenautos
Onderdeel van factsheet

Veilige personenauto’s

De veiligheid van auto-inzittenden is sinds de jaren ’70 sterk verbeterd, zowel uitgedrukt in het aantal doden door ongevallen, als in het Meer

Deze factsheet gebruiken?