Wat is het verschil tussen het aantal verkeersdoden geregistreerd in BRON en het werkelijke aantal verkeersdoden?

Antwoord

Het aantal in BRON geregistreerde verkeersdoden was tussen 2012 en 2021 [i] ongeveer 14% lager dan het aantal dat door het CBS is vastgesteld in de Statistiek Verkeersdoden en dat we als het werkelijke aantal verkeersoden beschouwen. In 2021 was de registratiegraad van BRON 87%: 74 van de 582 verkeersdoden (volgens het CBS) ontbreken in het BRON-bestand. Bekend is dat BRON met name ongevallen mist als er bij het ongeval geen andere partijen betrokken waren, als er uitsluitend ongemotoriseerd verkeer bij betrokken was, als een slachtoffer pas later overlijdt of als er verwarring mogelijk is over het type ongeval (te-waterraking, ongevallen bij het spoor, onwelwording, zelfdoding, opzet).

Hiernaast zijn er ook verkeersdoden die onterecht in BRON worden opgenomen. Ongeveer 2,5% van de in BRON opgenomen verkeersdoden in de periode 2012-2016 bleek geen verkeersdode te zijn. In ca. de helft van deze gevallen ging het om zelfdoding [3]. Het meest compleet is BRON voor verkeersdoden in ongevallen met betrokkenheid van bestel- of vrachtverkeer en in auto-auto-ongevallen (beide ca. 95%).


[i] Op moment van schrijven is BRON beschikbaar tot en met 2021

Image
Afbeelding FS Verkeersdoden
Onderdeel van factsheet

Verkeersdoden in Nederland

In 2022 vielen er 737 doden in het verkeer in Nederland, 155 meer dan in 2021. Hiermee is het aantal verkeersdoden weer terug op het niveau van vóór Meer

Deze factsheet gebruiken?