Hoe is verkeersvoorlichting georganiseerd?

Antwoord

Verkeersvoorlichting is georganiseerd op drie niveaus: massamediaal (landelijk of regionaal), lokaal en persoonlijk.

Massamediale voorlichting

In het recente verleden werden massamediale verkeersvoorlichtingscampagnes vrij ad hoc georganiseerd vanuit verschillende organisaties (zoals Veilig Verkeer Nederland en het Verbond van Verzekeraars). Tegenwoordig zijn massamediale campagnes vaak gekoppeld aan handhaving en regionale acties in speciaal geplande campagneperiodes. Die samenhang is goed terug te zien in de overkoepelende campagne Daar kun je mee thuiskomen.

Lokale voorlichting

Bij lokale voorlichting kunnen we denken aan campagnes op scholen (zie ook de SWOV-factsheet Verkeerseducatie), maar ook aan activiteiten op festivals waarbij groepen mensen tegelijkertijd worden bereikt.

Persoonlijke voorlichting

Het gaat hier echt om het een-op-eencontact. Bijvoorbeeld wanneer een arts zou voorlichten over de rijgeschiktheid bij een bepaald medicijn. Maar ook wanneer voorlichtingsmedewerkers op bijeenkomsten de aanwezigen direct aanspreken en met ze in discussie gaan, zoals de stichting TeamAlert vaak doet, spreken we over persoonlijke voorlichting.

Onderdeel van factsheet

Voorlichting

Enkel voorlichting geven over verkeersveiligheid lijkt weinig effectief.

Deze factsheet gebruiken?