[Aanpak rijden onder invloed van alcohol] : brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 7 maart 2018.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210357 ST [electronic version only]
Uitgave

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, 29.398 , nr. 588, 9 p. - ISSN 0921-7371

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.