Advies praktijkproef

HagaShuttle - definitieve route
Auteur(s)
Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Jansen, R.J.; Kamphuis, K.G.; Louwerse, W.J.R.
Jaar

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Dit rapport beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef ‘HagaShuttle – definitieve route’.

Rapportnummer
R-2021-18
Pagina's
30
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties