Alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland : kerncijfers 2018.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

In 2018 had 80,4% van de volwassenen in het afgelopen jaar alcohol gedronken en was 8,2% een overmatige drinker. 40% hield zich aan de Richtlijn van de Gezondheidsraad als het gaat om alcohol drinken; zij dronken niet of niet meer dan één glas per dag. In deze factsheet staan de kerncijfers uit 2018 over alcoholgebruik en wordt aandacht besteed aan verschillen in sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Ook worden de veranderingen in het alcoholgebruik sinds 2014 in kaart gebracht. Er worden verschillende maten van drinken beschreven, zoals overmatig, zwaar en riskant drinken. Deze cijfers zijn tot stand gekomen in samenwerking met het RIVM en het CBS. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210406 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2020, 16 p., 6 ref.; Factsheet ; AF1726

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.