BASIC driver training : new models.

Auteur(s)
Hatakka, M. Keskinen, E. Baughan, C. Goldenbeld, C. Gregersen, N.P. Groot, H. Siegrist, S. Willmes-Lenz, G. & Winkelbauer, M. (eds.)
Jaar

Publicatie aanvragen

2 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20040184 ST [electronic version only]
Uitgave

Turku, University of Turku, Department of Psychology, [2003], 264 p., 87 ref.

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.