Botsende concessies : een onderzoek naar structurele oorzaken van incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers binnen het vervoersgebied van HTM. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2017, Zwolle, 2 november 2017.

Auteur(s)
Roeleveld, R.M.
Jaar
Samenvatting

Er gebeuren geregeld incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers (voetgangers en fietsers) in Nederland, maar data om de oorzaken te onderbouwen ontbreekt. Dit onderzoek formuleert oorzaken van incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers in het vervoersgebied van HTM met: 1. Data-analyse; 2. Blackspot-analyse; 3. Expert opinions. De studie laat het volgende zien: Tram Waarschuwings Installatie (TWI) is niet eenduidig, wat leidt tot schijnveiligheid en ongewenst gedrag bij zwakkere verkeersdeelnemers. Incidenten tussen trams en zwakkere verkeersdeelnemers gebeuren veelal op ontworpen kruispunten. Trambestuurders geven aan dat de Tram Waarschuwings Installatie (TWI) in zijn huidige toepassing niet goed functioneert. Verdere analyse toont grote variatie in uiterlijk en toepassing en het ontbreken van een fail-safe ontwerp. Er ontstaat schijnveiligheid, ongeloofwaardigheid en het wekt ongewenst gedrag op bij de zwakkere verkeersdeelnemer. Uit het onderzoek komen drie aanbevelingen: 1. Het heroverwegen van stand-alone TWI’s bij goede zichtlijnen. Bij gebrekkige zichtlijnen het inbouwen van een terugmelding van de bestuurder; 2. TWI/VRI combinaties aanbrengen i.p.v losse systemen vanwege roodlichtnegatie van zwakke verkeersdeelnemers; 3. Nationale regelgeving voor een eenduidigheid uiterlijk en de toepassing van de TWI. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 13 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210014 ST [electronic version only]
Uitgave

[S.l., s.n], 2017, 13 p., 16 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.