Diepteonderzoek beginnende bestuurders : haalbaarheid van en draagvlak voor maatregelen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Auteur(s)
Vissers, J. Rijniers, R. & Dekker, G.-M.
Jaar
Samenvatting

In het recent gepubliceerde Strategisch Plan Verkeersveiligheid is de jonge beginnende bestuurder een belangrijke doelgroep. Als opstap naar een gerichte aanpak van deze doelgroep is op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het voorjaar van 2019 een diepteonderzoek uitgevoerd onder de doelgroep en onder stakeholders. Royal HaskoningDHV en TeamAlert hebben dit onderzoek samen uitgevoerd. Het diepteonderzoek onder de jonge bestuurders bestond uit een 16-tal individuele gesprekken met jongeren die recent hun rijbewijs hebben gehaald. Daarnaast zijn twee co-creatiesessies gehouden, waarin samen met jongeren is gekeken naar een ideaal pakket aan maatregelen voor de aanpak van hun hoge ongevalsrisico. Voor het diepteonderzoek onder de stakeholders zijn 10 interviews uitgevoerd. Er zijn gesprekken gehouden met partijen die direct betrokken zijn bij de rijopleiding (zoals branchepartijen BOVAG, FAM en VRB én de koepelorganisatie van instructeursopleidingen), met maatschappelijke organisaties (zoals ANWB, TeamAlert en een tweetal Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid), met een verzekeringsmaatschappij én met de politie. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210405 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, Royal Haskoning DHV, 2019, 96 p. + bijl., 9 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.