Effects of persuasive communication and group discussions on acceptability of anti-speeding policies for male and female drivers

Auteur(s)
Goldenbeld, Ch.; Twisk, D.; Houwing, S.
Jaar

Publicatie aanvragen

6 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
207-220
Verschenen in
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
11 (3)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.