EU road safety policy framework 2021-2030 : next steps towards 'Vision Zero' : Commission staff working document : SWD (2019) 283 final.

Auteur(s)
Europese Commissie
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210247 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Europese Commissie, 2019, 32 p.; COM (2019) 283 final

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.