Improving homogeneity by dynamic speed limit systems

Auteur(s)
Nes, C.N. van; Brandenburg, S.; Twisk, D.
Jaar

Publicatie aanvragen

7 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
944-952
Verschenen in
Accident Analysis & Prevention
42 (3)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties