Monitoring fietsveiligheid

Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet van een gestructureerd decentraal meetnet
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J; Aarts, L.T.
Jaar
Rapportnummer
H-2014-1
Pagina's
37
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.

- Zoek naar meer SWOV-publicaties?
- Verder zoeken in onze overige publicaties