Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen ROA Verlichting

Auteur(s)
Rijkswaterstaat
Jaar

ROA staat voor Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen. De ROA Verlichting maakt onderdeel uit van deze ROA en behandelt de openbare verlichting langs autosnelwegen. De ROA Verlichting beschrijft uitgangspunten voor het ontwerp en aanleg van openbare verlichting. Aan dit onderwerp gerelateerde zaken zoals het veilig inrichten van bermen, bewegwijzering en het inrichten van verzorgingsplaatsen zijn in andere (ROA) documenten en (CROW en RWS) richtlijnen uitgewerkt.
 

Pagina's
32
Bibliotheeknummer
20230017 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Rijkswaterstaat, [s.l.]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.