Sobere inrichting van 30- en 60 km/h-gebieden : een illustratieve aanpak met praktijkvoorbeelden.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20000177 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer, 2000, 34 p., 24 ref. - ISBN 90-76405-04-2

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.