Verkeersveiligheidsanalyse van de gemeente Rotterdam

Aanknopingspunten voor beleid
Auteur(s)
Aarts, L.; Stipdonk, H.; Bos, N.
Jaar
De gemeente Rotterdam wil haar beleidsplan voor verkeersveiligheid vernieuwen en is daarom geïnteresseerd in de belangrijkste verkeersveiligheidstrends in de gemeente, ook in vergelijking met andere grote steden. Daarnaast wil de gemeente aanknopingspunten voor beleid en verdiepend onderzoek. Aanknopingspunten worden bijvoorbeeld geboden door slachtoffergroepen met relatief hoge aantallen of ongunstige ontwikkelingen. Daarnaast kan de gemeente ook inzetten op risicogroepen. De belangrijkste groepen die uit het onderzoek naar voren komen zijn autoverkeer, fietsers, ouderen en 50km/uur-wegen. Hiervoor worden in dit onderzoek enkele concrete maatregelen voorgesteld. Verdere verbetermogelijkheden in het verkeerssysteem van de gemeente kunnen duidelijk worden door monitoring en analyse van prestatie-indicatoren en benchmarking met de andere grote gemeenten.
Rapportnummer
R-2015-6
Pagina's
16
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.