Aandachtsproblemen achter het stuur

SWOV-Factsheet, februari 2012
Author(s)
SWOV
Year

Aandachtsproblemen van automobilisten hebben een negatieve invloed op het rijgedrag. Als bestuurders tijdens het rijden hun gedachten er niet bij hebben, kan dit er bijvoorbeeld toe leiden dat hun reactietijden langer worden, dat zij de omgeving minder goed waarnemen, en dat zij later en harder remmen. Dit kan de veiligheid van henzelf en van hun medeweggebruikers in gevaar brengen. Steeds vaker is het zo dat de aandacht van bestuurders opgeëist wordt door elektronische apparatuur. Op basis van Amerikaans onderzoek bestaat het vermoeden dat 7% van de ongevallen mede veroorzaakt wordt door aandachtsproblemen bij de bestuurder. Behalve ribbelmarkeringen op de weg en voorlichting zijn er op dit moment nog weinig concrete maatregelen tegen aandachtsproblemen voorhanden. Wellicht kan over enige tijd detectieapparatuur in de auto een waarschuwende rol vervullen.

Pages
6
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.