[Aanpak rijden onder invloed van alcohol] : brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 7 maart 2018.

Author(s)
-
Year

Publication

Library number
20210357 ST [electronic version only]
Source

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, 29.398 , nr. 588, 9 p. - ISSN 0921-7371

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.