Actualisatie maatschappelijke kosten van verkeersongevallen

Overzichtsnotitie
Author(s)
Horst, M. van der
Year

Het onderzoek Actualisatie kosten van verkeersongevallen schat de kosten van verkeersongevallen voor Nederland op ongeveer €27 miljard voor 2020. De kosten per dode bedragen €6,5 miljoen en de kosten per ernstig gewonde €0,7 miljoen. De kosten zijn hoger dan eerdere schattingen. De hogere schattingen zijn vooral het gevolg van nieuwe waarderingen van een statistisch mensenleven (value of a statistical life’, VSL) en van een statistisch ernstig gewonde (‘value of a statistical serious injury’, VSSI).

Request publication

1 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Pages
22
Library number
20220366 ST [electronic version only]
Publisher
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.