Advies praktijkproef

HagaShuttle
Author(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Louwerse, W.J.R.; Schagen, I.N.L.G. van
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een NAVYA-shuttle voor personenvervoer tussen het HagaZiekenhuis locatie Leyweg en ov-halte Leyenburg.

Report number
R-2019-10
Pages
20 + 10
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.