Advies praktijkproef

Bosch CONCORDA-peloton
Author(s)
Jansen, R.J.; Kamphuis, K.G.; Cleij, D.; Goede, M. de; Schepers, J.P.
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met vrachtauto’s op de A270 door Bosch in het CONCORDA-project.

Report number
R-2020-2
Pages
25 + 8
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.