Advies praktijkproef

TKI Smart Mobility EcoTwin III
Author(s)
Mons, C.; Hoekstra, A.T.G.; Jansen, R.J.; Kint, S.T. van der; Louwerse, W.J.R.
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met drie trucks in het TKI Smart Mobility EcoTwin III-project.

Report number
R-2020-3
Pages
20 + 12
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.