Advies praktijkproef

FABULOS Shuttle
Author(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Boele, M.J.; Doumen, M.J.A.; Louwerse, W.J.R.
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de proef met een FABULOS-shuttle voor personenvervoer tussen station Helmond Brandevoort en de Automotive Campus te Helmond.

Report number
R-2020-18
Pages
42
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.