Advies praktijkproef

Ursa Major neo Truck Platooning Trial 2022
Author(s)
Jansen, R.J; Cleij, D.; Mons, C.; Louwerse, W.J.R.; Schermers, G.
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Dit rapport beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef Ursa Major neo Truck Platooning Trial 2022.

Report number
R-2022-2
Pages
33
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.