Advies praktijkproef

Prius C-ACC
Author(s)
Jansen, R.J.; Mons, C.; Eenink, R.G.; Louwerse, W.J.R.; Stelling, A.; Nes, C.N. van
Year

Bij beoordeling van een praktijkproef met (deels) zelfrijdende voertuigen op de openbare weg is de Dienst Wegverkeer (RDW) eindverantwoordelijk voor de ontheffing. SWOV adviseert RDW over de mens-/gedragsaspecten van de betreffende praktijkproef. Deze notitie beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef met een peloton bestaande uit acht Toyota Priussen die zijn uitgerust met Cooperative Adaptive Cruise Control (C-ACC).

Report number
R-2018-11
Pages
18 + 10
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.