Basiskenmerken kruispunten en rotondes.

Author(s)
-
Year
Abstract

In deze publicatie staan de basiskenmerken waaraan een kruispunt of rotonde minimaal moet voldoen. Hierdoor worden verkeerssituaties voor weggebruikers herkenbaarder en daardoor veiliger. De kennis uit deze publicatie draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om het aantal verkeersdoden en zwaargewonden in het verkeer in vijf jaar tijd sterk te reduceren. (Author/publisher)

Publication

Library number
20150958 ST S
Source

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2015, 128 p., ref.; Publikatie ; No. 315A - ISBN 978-90-6628-654-2

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.