Belastingsproeven op ankerbouten in asfalt

Trek- en afschuifproeven op drie typen ankerbouten voor afschermvoorzieningen op H4-niveau
Author(s)
Pol, Ing. W.H.M. van de
Year
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat te Apeldoorn heeft de SWOV simulatieonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van voertuigkeringen op H4-niveau. Het gaat daarbij onder andere om stalen en betonnen uitvoeringen van een verbrede STEP-barrier. Voor de verankering van deze constructies is in het simulatieonderzoek steeds uitgegaan van verankering in beton. De stalen STEP-barrier dient daarnaast ook op asfalt toegepast te kunnen worden. Van verankeringen in asfalt zijn echter geen bruikbare gegevens beschikbaar. Dit vormde de aanleiding voor dit onderzoek om enkele belastingsproeven uit te voeren. Er zijn daarbij drie typen ankerbouten beproefd. Twee van deze typen verankeringen, het zogenaamde VD-anker en het VD-I-anker, zijn lijmankers. De derde verankering is een mechanisch anker, het zogenaamde SR-anker. De ankers bestaan uit M24-draadeinden met een kwaliteit van 8.8. Bij de VD-ankers is ook de plaatsingsdiepte en bij de VD-I-ankers en de SR-ankers is tevens de snelheid van de krachtopbouw gevarieerd. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is, dat de SR-verankering een goed alternatief is om in asfalt als verankering op H4-niveau te worden toegepast. In het simulatieonderzoek voor de STEP-barrier is uitgegaan van vier verankeringen met elk vier ankerbouten die bij elkaar 1600 kN trekkracht kunnen opnemen. Vier SR-verankeringen met eveneens vier bouten per verankering zijn ruim voldoende om deze kracht op te nemen (maximale kracht 2768 kN). VD- en VD-I-verankeringen in dezelfde configuratie kunnen onvoldoende kracht opnemen.
Report number
R-2000-7
Pages
22 + 50
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.