De checklist verkeerseducatie : tien jaar kwaliteit meten van verkeerseducatieve interventies

Author(s)
Vissers, J.; Slinger, W.; Hukker, N.; Kluitman, A.
Year

Verkeerseducatie is een essentieel onderdeel van de geïntegreerde aanpak van verkeersveiligheid. Vanuit de behoefte aan meer structuur en coördinatie van activiteiten op dit gebied is rond de eeuwwisseling de aanpak van Permanente Verkeerseducatie (PVE) ontstaan. In 2006 is als een verdere ontwikkeling in het PVE-proces de toolkit Permanente Verkeerseducatie ontwikkeld met daarin een overzicht van de verkeerseducatieve producten en projecten die in Nederland op de markt zijn. Om meer inzicht te geven in de kwaliteit van producten in deze toolkit is de ‘checklist verkeerseducatie’ ontwikkeld (Vissers, 2010 & Vissers, 2012). Hiermee worden vanaf 2012 verkeerseducatieve interventies op kwaliteit beoordeeld. De ervaringen in de jaren 2012 tot en met 2022 laten zien dat de kwaliteit op veel aspecten fors vooruit is gegaan: op een vijfpunts-schaal ligt de gemiddelde beoordeling nu op 4,7 gemiddeld. We staan dan ook op een punt om het hele proces van toetsing en de waarde die het heeft in het veld opnieuw onder de loep te nemen.

Pages
23-42
Published in
Tijdschrift Vervoerswetenschap
59 (2)
ISSN
571-9227
Library number
20230149 ST [electronic version only]

Our collection

This publication is one of our other publications, and part of our extensive collection of road safety literature, that also includes the SWOV publications.