De mens of het voertuig ingepakt?

Literatuurstudie naar het botsproces tussen mens en voertuigfront en actuele ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving
Author(s)
Sluis, Ir. J. van der ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Year
Dit rapport bespreekt de bestaande literatuur op het gebied van de toepassing van softe materialen bij voertuigen, met het oog op het botsveiliger maken van het autofront. Ook wordt ingegaan op de meer actuele ontwikkelingen rondom het onderwerp ‘softnose', zoals het botsveilig autofront kortweg wordt genoemd
Report number
D-96-11
Pages
20
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.