De rol van de mens in een duurzaam-veilig wegverkeer

Bijdrage aan het Nationaal Symposium over de invloed van de mens op de verkeersveiligheid 'De mens in het verkeer: de zwakste schakel?.' op 14 september 1995, Den Haag
Author(s)
Koornstra, Drs. M.J. ; Noordzij, Drs. P.C
Year
De basisprincipes van een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem worden kort uiteengezet en toegelicht
Report number
D-95-25
Pages
7
Publisher
SWOV, Leidschendam

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.