De Staat van de Verkeersveiligheid 2020

Doelstellingen 2020 worden niet gehaald
Author(s)
Aarts, L.; Schepers, P.; Goldenbeld, Ch.; Decae, R.; Bos, N.; Bijleveld, F.; Doumen, M.; Dijkstra, A.; Mons, C.; Commandeur, J.; Hermens, F.
Year

In 2019 vielen 661 doden in het Nederlandse verkeer, 17 doden minder dan in 2018. Toch is er de laatste tien jaar geen sprake van een dalende trend. Nemen we daarbij het te verwachten aantal verkeersdoden in 2020, dan staat vast dat de nationale doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 niet gehaald wordt. Voor de ernstig verkeersgewonden is de conclusie nog minder hoopgevend: met 21.400 ernstig verkeersgewonden in 2019 is de trend over de afgelopen tien jaar nog steeds stijgend. Ook hier blijft de doelstelling — maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 — verre van haalbaar.

Ondanks de vorderingen in de maatregelen uit het regeerakkoord, de investeringsimpuls en de risicogestuurde aanpak vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 blijven meer en effectievere maatregelen nodig, met name voor fietsers, scootmobielberijders, ouderen en op erftoegangswegen. Veiliger ingerichte infrastructuur en meer handhaving zijn daarbij belangrijk.

Report number
R-2020-27
Pages
24
ISSN
2772-9192
Publisher
SWOV, Den Haag

SWOV publication

This is a publication by SWOV, or that SWOV has contributed to.